لوگوی جام جم سیما
نتایج کلمه کلیدی: روز مادر
  • بخشش مقتول در هنگام اجرای اعدام و نقش رسانه ها

    رسانه در قامت یک «ناجی»

    تصویر یک: هفته پیش بود که درباره اهمیت وجود قهرمان در رسانه و تاثیر متقابل آن بر رسانه و البته اجتماع نوشتم که آن بخشش بزرگوارانه اتفاق افتاد و بار دیگر جایگاه بی‌بدیل یک برنامه مردمی را که در اجتماع پایگاه دارد و می‌تواند در مدت زمان اندک موجی چنان عظیم به راه اندازد، بازتعریف کرد.