لوگوی جام جم سیما
نتایج کلمه کلیدی: رسانه تصویری
  • شکست انحصار تصویری با اطلس کشورهای اسلامی

    در دنیای الکترونیکی امروز، این رسانه‌ها هستند که نوع زندگی، اعتقاد، تفکر و اندیشه انسان‌ها را در جوامع مختلف شکل می‌دهند. رسانه‌ها مرزهای جغرافیایی را پشت‌سر گذاشته و از موقعیت ملی به بین‌المللی و بلکه بالاتر از آن به حالتی جهانی درآمده‌اند. همچنین شیوه و جریان یکسویه اطلاعات نشان می‌دهد که هنوز در جغرافیای جهانی، کشورهای استعمارگر و مستعمره وجود دارند و تنها نوع سلاح صاحبان قدرت تا حدودی تغییر کرده و از اعمال زور و سرنیزه به تغییر اندیشه‌ها و باورها با سلاح رسانه‌ها تغییر جهت داده است. حالتی که بسیاری، آن را به جنگ نوین رسانه‌ای تعبیر کرده‌اند.