لوگوی جام جم سیما
نتایج کلمه کلیدی: اینجا ارغنون، صدای موسیقی ایران
  • روی موج رادیو گفت‌وگو بشنوید:

    اینجا ارغنون، صدای موسیقی ایران

    موسیقی هنری است که به نظر می‌رسد در بین دیگر هنرها ناب‌ترین و بی‌واسطه‌ترین هنر باشد، اما همین هنر بی‌واسطه وقتی در متنی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار می‌گیرد بیانگر همان حال و هواست و حاوی پیام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود که گاهی به صورت نماد و نشانه گروه یا اندیشه‌ای خاص در می‌آید.