لوگوی جام جم سیما
نتایج کلمه کلیدی: آیین بدرقه کاروان اربعین
  • برای پوشش رسانه‌ای آیین پیاده‌روی اربعین حسینی

    کاروان اعزامی معاونت صدا بدرقه شد

    معاون صدا در آیین بدرقه کاروان اربعین گفت: شکوه و عظمت حماسه پیاده روی اربعین حسینی را با خلق تولیدات فاخر و گزارش های ماندگار جاودانه کنید.