لوگوی جام جم سیما
نتایج کلمه کلیدی: پایگاه های مذهبی ایران صدا
  • همه چیز درباره پایگاه مذهبی ایران صدا

    «صدا»ی پای نور می‌آید

    مدتی است که مدیریت چندرسانه ای و فضای مجازی معاونت صدا در حال ایجاد پایگاههایی در فضای مجازی است تا از این طریق امکان دسترسی آنان که با وجود رسانه های دیداری گوناگون همچنان دل در گرو شنیدن دارند را به محتواهای شنیداری سهل تر کند.