کلمه کلیدی: گرفتگی عضلات
  • رابطه تابستان و کولر با اسپاسم عضلات

    حتما تا به حال برای شما هم پیش آمده که در ساعاتی گرم مدتی را جلوی باد انواع کولر یا حتی پنکه قرار بگیرید اما اندکی بعد با دردهای مفصلی یا استخوانی چهره‌تان را در هم بکشید و ندانید گرفتگی و اسپاسم وسط این گرما و خنکا از کجا آمده. یک متخصص بیماریهای داخلی در ادامه مطلب دلیل آن را توضیح داده است.