کلمه کلیدی: 6 نشانه شایع حمله قلبی در زنان
  • 6 نشانه شایع حمله قلبی در زنان

    حملات قلبی با علائم مشابهی در زنان و مردان همراه نیستند. علاوه بر نشانه‌های معمول حملات قلبی، بسیاری از زنان علائم خاموش و مبهمی را تجربه می‌کنند که ممکن است آنها را علائم حمله قلبی تلقی نکنند.