کلمه کلیدی: 10 نشانه سرطان پوست
  • 10 نشانه سرطان پوست

    سرطان پوست که متداول‌ترین و شایع‌ترین انواع سرطان‌هاست و ۷۵ درصد کل سرطان‌ها را تشکیل می‌دهد، شامل تغییرات غیرعادی در لایه بیرونی پوست است.