کلمه کلیدی: گردش مالی
  • جوانان و گردش مالی کتاب‌های کنکور

    این چند هزار میلیارد تومان ناقابل!

    سالانه کشور ما کنکور را با گردش پولی بیش از یک‌هزار میلیارد تومان برگزار می‌کند. تصویر تبلیغاتی یکی از شرکتهای ناشر کتابهای کنکور به بزرگی یک ساختمان اداری 10- 12 طبقه، یک ضلع میدان قدیمی و پرتردد انقلاب را بلعیده است، این تنها یک تبلیغ این انتشارات است؛ تبلیغی که نه به هویت میدان قدیمی شهر ربط دارد و نه به نام میدان انقلاب اسلامی.