کلمه کلیدی: گامهای اشتباه در زندگی
  • گامهایی که به طلاق عاطفی می‌انجامد

    بروز طلاق عاطفی به دلایل متعددی از جمله رفتارهای خشونت آمیز و تحقیر زوجین به وجود می‌آید اما با اعمال و رفتارهای مناسب، همچنین فراگیری مهارت‌های زندگی می‌توان جلوی آن را گرفت. یک جامعه‌شناس درباره گامها و رفتارهایی می‌گوید که اگر میان همسران بروز کند، طلاق عاطفی را در پی خواهد داشت.