کلمه کلیدی: کودک چاق
  • جام جم گزارش می دهد

    عوارض اجتماعی چاقی کودکان

    هنوز هم در فرهنگ خیلی از خانواده ها، برای کودک چاق اسپند دود می‌کنند و آن را نشانه سلامت و شادابی کودک می‌دانند، اما هم از منظر سلامت و هم از نگاه اجتماعی، کودک چاق را باید مستعد ابتلا به هرگونه آسیب جسمی و اجتماعی به حساب آورد.

  • چاقی؛ مانعی در پیشرفت تحصیلی کودکان

    اینکه چاقی برای سلامتی تمامی گروه‌های سنی پدیده ایست مضر موضوعی شناخته‌شده است، اما بنا بر تحقیقات انجام‌شده چاقی می‌تواند بر نمرات کودکان در مدرسه اثرگذار باشد.