کلمه کلیدی: کشورهای تمیز
  • تمیز‌ترین کشورهای گردشگری‌ دنیا

    سایت «تریپ ادوایزر» در گزارشی که براساس یک نظرسنجی اینترنتی تنظیم شده، چهار کشور در دو قارهٔ اروپا و اقیانوسیه را که همواره در حفظ محیط‌زیست بهترین عملکرد را داشته‌اند، به عنوان تمیز‌ترین کشور‌ها برای گردشگران معرفی کرده است.