کلمه کلیدی: چگونه سکسکه باعث مرگ «عارف لرستانی» شد؟
  • در گفت و گو با جام جم آنلاین مطرح شد؛

    چگونه سکسکه باعث مرگ «عارف لرستانی» شد؟

    به گفته یک متختصص، سکسکه می‌تواند یکی از نشانه‌های سکته قلبی باشد. سکسکه کوتاه مدت معمولاً ناشناخته است اما در صورتی که سکسکه طولانی مدت باشد یا به شکل مکرر رخ دهد، می‌تواند خطرناک بوده و منجر به سکته قلبی شود.