کلمه کلیدی: پیگیری از سرطان
  • بهترین راه برای پیشگیری از سرطان روده

    هم‌اکنون افراد در معرض خطر ابتلا به سرطان روده، غربالگری این بیماری را از سن ۵۰ سالگی آغاز می کنند، اما یافته‌های جدید حاکی از آن است که این غربالگری باید زودتر از زمان مذکور انجام شود.