کلمه کلیدی: پیشرفت تحصیلی
  • دلایل و روش‌های پیشگیری از افت تحصیلی

    منظور از افت تحصیلی شرایطی است که محصل از سطح بهتری به سطح پایین‌تری نزول می‌کند. در این گونه مواقع اولین واکنش اطرافیان، متهم کردن دانش‌آموز به تنبلی است، اما افت تحصیلی دلایل متعددی از جمله مشکلات فردی و خانوادگی، مشکلات نظام آموزشی، محل تحصیل و معلم دارد. با شناسایی هریک از این عوامل موثر در افت تحصیلی می‌توان به فردی که گرفتار این مشکل شده است، کمک شایانی کرد.

  • چاقی؛ مانعی در پیشرفت تحصیلی کودکان

    اینکه چاقی برای سلامتی تمامی گروه‌های سنی پدیده ایست مضر موضوعی شناخته‌شده است، اما بنا بر تحقیقات انجام‌شده چاقی می‌تواند بر نمرات کودکان در مدرسه اثرگذار باشد.

  • مشق شبِ روزانه

    با اینکه بیشتر از ۳۰ سال پیش دبستان را تمام کردم، اما هنوز کنار اولین بند انگشت ِ وسطی دست راستم پینه دارد! چرا؟ هنوز یادم هست آن وقت‌ها چقدر مشق و ریاضی و علوم می‌نوشتیم. آنقدر که دیگر از حفظ می‌توانستیم درس حسنک کجایی را بخوانیم یا قصه چوپان دروغگو را با تمام جزئیات بدون نگاه کردن به متن کتاب بازگو کنیم.