کلمه کلیدی: پوشاندن جای جوش با آرایش
  • دانستنیهای آرایش با کرم پودر

    کرم پودر جزء اساسی در آرایش زیبا و ماندگار است. بعد از اینکه کرم پودری مناسب رنگ پوستتان انتخاب کردید، باید بدانید که از کجا شروع کنید و چگونه آن را با آرایش خود هماهنگ کنید.