کلمه کلیدی: پرسش های جنسی
 • راهنمایی‌های یک روان‌شناس برای افزایش آگاهی والدین

  چگونگی برخورد با کنجکاوی‌های جنسی کودکان

  جام جم سرا- نحوه رفتار با پرسش‌های جنسی کودکان و نوجوانان، از جمله مسائل مهم در رشد کودکان است اما چه به دلایل فرهنگی و چه کم اطلاعی بسیاری از والدین و خانواده‌ها، این سوالات و کنجکاوی‌ها با برخورد غلطی همراه می‌شود که نتیجه‌اش بر جای ماندن اثرات نادرست بر رشد‌ شناختی فرزندان خواهد بود.

 • پیشنهادهای اسلام برای کنترل تمایلات جنسی در نوجوانان

  راهنمای والدین: بلوغ و نگرانی‌های جنسی نوجوانی

  دوران پر التهاب نوجوانی، دوران تغییرات هورمونی و تغییرات بسیار زیاد دیگری از لحاظ جسمی و روحی برای نوجوان است؛ تغییراتی که حس کنجکاوی آنها را درباره مسائل جنسی نیز بسیار زیاد می کند.

 • آموزش جنسی به فرزندان، کی و چگونه؟

  کودکان از سن خیلی پایین نسبت به مسائل جنسی کنجکاو می‌شوند و وقتی از ما سوال‌های جنسی می‌پرسند، به احتمال زیاد معنی‌اش این است که تا حد زیادی در آن مورد آگاهی‌هایی یافته‌اند؛ بنابراین باید حواسمان باشد که اطلاعات اشتباه به آنها ندهیم .