کلمه کلیدی: پذیرایی از مهمانان
  • آشنایی با آداب مهمانی و میزبانی: مصائب مهمانداری در نوروز

    امان از مهمانانی که کنگر نخورده، لنگر می‌اندازند!

    جام جم سرا- یکی از مشکلاتی که عید نوروز با خود به همراه دارد میهمان‌داری است. البته مقصودم دید و بازدیدهای یک تا چهار-پنج ساعته عید نیست که می‌توانند عذاب‌آور و خالی از لطف باشند، بلکه مقصودم آن دیدی است که ۱۴ روز طول می‌کشد و بازدیدی هم ندارد! اجازه بدهید کمی روشن‌تر صحبت کنم.