کلمه کلیدی: وسط حرف پریدن
  • بچه جان! وسط حرف بزرگترها نپر!

    اگر شما هم خردسالانی دارید که عموما بین کار یا صحبت بزرگ‌ترها می‌پرند حتما تصدیق می‌کنید که این رفتار آنها بسیار آزار دهنده است و گاهی باعث عصبانیت بیش از اندازه در بزرگ‌ترها می‌شود.