کلمه کلیدی: وزیر بهداشت: بالاترین دریافتی جراح مغز ۶۰ میلیون تومان است