کلمه کلیدی: وجود ویروس در دلسترهای انار و انگور شایعه است
  • دبیر کانون‌ صنایع غذایی:

    وجود ویروس در دلسترهای انار و انگور شایعه است

    به گفته دبیرکل کانون‌ صنایع غذایی، وجود نوعی ویروس در دلسترهای با طعم انار و انگور که موجب اثرگذاری بر بینایی افراد می‌شود صحت ندارد و مردم می‌توانند از محصولات مورد اشاره استفاده کنند.