کلمه کلیدی: والپیپر زیبا
 • هدیه «جام جم سرا»

  تقویم امرداد ۱۳۹۳: والپیپرهایی برای صفحه دسکتاپ

  همزمان با فرا رسیدن امرداد، ماه پنجم سال ۱۳۹۳، تقویم‌هایی در چند اندازه‌ و کیفیت متفاوت به عنوان والپیپر برای صفحه دسکتاپ شما آماده کرده‌ایم که شامل روزهای تعطیل هفته و مناسبت آنهاست. امیدواریم از هدیۀ «جام جم سرا» بهره ببرید. در صورت تمایل می‌توانید یک یا چند کپی از آنها را بعد از دانلود یا از طریق کلیدهای ارسال و اشتراک زیر صفحه، برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنید، آنها را ایمیل کرده، و/یا در شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز به اشتراک بگذارید.

 • هدیه «جام جم سرا»

  تقویم تیر ماه ۱۳۹۳: والپیپرهایی برای صفحه دسکتاپ

  همزمان با فرا رسیدن تیر ماه سال ۱۳۹۳، تقویم‌هایی در چند اندازه‌ و کیفیت متفاوت به عنوان والپیپر برای صفحه دسکتاپ شما آماده کرده‌ایم که شامل روزهای تعطیل هفته و مناسبت آنهاست. امیدواریم از هدیۀ «جام جم سرا» بهره ببرید. در صورت تمایل می‌توانید یک یا چند کپی از آنها را بعد از دانلود یا از طریق کلیدهای ارسال و اشتراک زیر صفحه، برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنید، آنها را ایمیل کرده، و/یا در شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز به اشتراک بگذارید.

 • هدیه «جام جم سرا»

  تقویم خرداد ۱۳۹۳: والپیپرهایی برای صفحه دسکتاپ

  همزمان با فرا رسیدن خرداد ماه سال ۱۳۹۳، تقویمهایی در چند اندازه‌ و کیفیت متفاوت به عنوان والپیپر برای صفحه دسکتاپ شما آماده کرده‌ایم که شامل روزهای تعطیل هفته و مناسبت آنهاست. امیدواریم از هدیۀ «جام جم سرا» بهره ببرید. در صورت تمایل می‌توانید یک یا چند کپی از آنها را بعد از دانلود یا از طریق کلیدهای ارسال و اشتراک زیر صفحه، برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنید، آنها را ایمیل کرده، و/یا در شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز به اشتراک بگذارید.

 • هدیه اردیبهشتی جام جم سرا

  تقویم اردیبهشت ۹۳: والپیپرهایی برای صفحه دسکتاپ

  همزمان با فرا رسیدن اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، تقویمهایی در چند اندازه‌ و کیفیت متفاوت به عنوان والپیپر برای صفحه دسکتاپ شما آماده کرده‌ایم که شامل روزهای تعطیل هفته و مناسبت آنهاست. امیدواریم از هدیۀ «جام جم سرا» بهره ببرید. در صورت تمایل می‌توانید یک یا چند کپی از آنها را بعد از دانلود یا از طریق کلیدهای ارسال و اشتراک زیر صفحه، برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنید، آنها را ایمیل کرده، و/یا در شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز به اشتراک بگذارید.

 • هدیه جام‌جم‌سرا: تقویم دی ماه برای صفحۀ دسکتاپ

  همزمان با آغاز دی ماه، اولین روز فصل زمستان، تقویمهایی با حال و هوای زمستانی در چند اندازه‌ و کیفیت متفاوت به عنوان والپیپر برای صفحه دسکتاپ شما آماده کرده‌ایم که شامل روزهای تعطیل هفته و مناسبت آنهاست. امیدواریم از هدیۀ «جام جم سرا» بهره ببرید. در صورت تمایل می‌توانید یک یا چند کپی از آنها را برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنید یا آنها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

 • هدیۀ یلدای جام‌جم‌سرا: تقویم دی ماه برای صفحۀ دسکتاپ

  همزمان با فرا رسیدن شب یلدا و آغاز دی ماه، اولین ماه فصل زمستان، تقویمهایی در چند اندازه‌ و کیفیت متفاوت به عنوان والپیپر برای صفحه دسکتاپ شما آماده کرده‌ایم که شامل روزهای تعطیل هفته و مناسبت آنهاست. امیدواریم از هدیۀ «جام جم سرا» بهره ببرید. در صورت تمایل می‌توانید یک یا چند کپی از آنها را برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنید یا آنها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

 • هدیۀ جام جم سرا: تقویم آذر ماه برای صفحه دسکتاپ

  همزمان با فرا رسیدن آذر ماه، آخرین ماه پائیز، تقویمهایی در اندازه‌ها و کیفیتهای متفاوت به عنوان والپیپر برای صفحه دسکتاپ شما آماده کرده‌ایم که شامل روزهای تعطیل هفته و مناسبت آنهاست. امیدواریم از هدیۀ «جام جم سرا» بهره ببرید. در صورت تمایل می‌توانید یک یا چند کپی از آنها را برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنید یا آنها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

 • هدیه جام جم سرا

  تقویم آبان ماه برای صفحه دسکتاپ

  همزمان با اول آبان ماه، تقویمی با کیفیت hd به عنوان والپیپر برای صفحه دسکتاپ شما آماده کرده‌ایم که شامل روزهای تعطیل هفته و مناسبت آنهاست. امیدواریم از هدیه جام جم سرا بهره ببرید.