کلمه کلیدی: وابستگی روانی
  • ترک سیگار؛ سخت اما ممکن

    وابستگی به نیکوتین از شایع‌ترین، کشنده‌ترین و پرهزینه‌ترین انواع وابستگی به مواد محسوب می‌شود که اغلب، از سوی افراد نادیده گرفته می‌شود.