کلمه کلیدی: هنگام بروز حمله قلبی چه کنیم؟
  • هنگام بروز حمله قلبی چه کنیم؟

    حمله قلبی زمانی رخ می‌دهد که یکی از شریان‌هایی که به عضله قلب خون‌رسانی می‌کنند، دچار انسداد یا تنگی شود و به عضله قلب آسیب برساند.