کلمه کلیدی: هشدار به بیماران قلبی عازم مسافرت‌های نوروزی/ مراقب لخته شدن خون در سفرهای هوایی باشید!