کلمه کلیدی: هزینه مسافرت
  • نگاهی به سفرهای گران و مقصدهای گران‌تر

    پولدارهای ایران کجاها می‌روند؟

    همیشه برای تعیین مقصد سفر، زیبایی‌های مقصد و البته جذابیت‌های گردشگری آن ملاک نیست؛ به همین دلیل گونه‌های بسیاری از گردشگری به‌واسطه آنچه نیاز مسافر است، تعریف می‌شود. گردشگری سلامت برای درمان و گردشگری ورزشی برای انجام یا دیدار از رقابت‌های ورزشی، نمونه‌هایی از این دست به شمار می‌رود.