کلمه کلیدی: هر ۴۰ ثانیه یک نفر در جهان بر اثر خودکشی می‌میرد