کلمه کلیدی: نوشیدنی اصیل ایرانی: سرکه انگبین
  • نوشیدنی اصیل ایرانی: سرکه انگبین

    سرکه انگبین یکی از نوشیدنی‌های بسیار قدیمی و سنتی ایران است که علاوه بر گوارا بودن، خواص دارویی بسیاری دارد و از گذشته مورد توجه اطبای سنتی بوده است. سکنجبین در واقع همان سرکه انگبین است، که متاسفانه در برخی منابع این دو را جدا از یکدیگر می‌شناسند.