کلمه کلیدی: نقش رنگ
  • آشپزخانه، قلب خانه

    همه ما تجربه ورود به یک خانه جدید را داریم، حالا آن خانه را خریده باشیم یا اجاره کرده باشیم خیلی فرق نمی‌کند. وقتی وارد خانه‌ای نو می‌شویم اولین مکانی که توجه خانم خانه به آن جلب می‌شود، آشپزخانه است. البته فقط مادر خانواده نیست که به این مکان توجه ویژه‌ای دارد، همه افراد از کوچک و بزرگ دوست دارند سری به آشپزخانه بزنند. درست مثل موقعی که خانه سامان گرفته و این فضا آنقدر محل رفت و آمد می‌شود که گاهی داد مادر را در می‌آورد. اما اگر به خانه تازه‌ای رفته‌اید یا در خانه قدیمی خود به سر می‌برید و دلتان می‌خواهد قدری به اوضاع آشپزخانه سر و سامان دهید تا زیباتر و دوست‌داشتنی‌تر جلوه کند، پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را بخوانید تا به آشپزخانه دلخواهتان قدری نزدیک‌تر شوید.