کلمه کلیدی: نظر دانشجویان خارجی درباره ایران
  • توریست‌ها درباره ایران چه می‌گویند

    یان، سارا و کریس، آلمانی‌های ایران دوستی که کارآموز کمیته ‌IAESTE وابسته به دانشگاه تهران هستند، را به طور اتفاقی در یکی از خیابان‌های تهران در حال خستگی در کردن در آبمیوه‌فروشی در شمال تهران دیدم و برای این گفت‌وگو از آنها دعوت کردم. در گپی دوستانه که بیش از یک ساعت بود از خونگرمی ایرانی‌ها و رسم عجیب ‌میهمان‌نوازی‌شان گفتند. آنها توریست‌های کوله به دوشی‌اند که ایران از نگاه آنان بهترین مقصد گردشگری برای توریست‌هایی شبیه خودشان است.