کلمه کلیدی: نشانه های سرطان ریه در زنان چیست؟
  • نشانه های سرطان ریه در زنان چیست؟

    در میان افراد غیرسیگاری زنان نسبت به مردان بیشتر به سرطان ریه مبتلا می‌شوند و از این رو توجه به برخی از نشانه‌ای ابتلا به این سرطان در زنان اهمیت بسیاری دارد.