کلمه کلیدی: موفقیت ایران در مهار بیماری تراخم
  • معاون وزیر بهداشت مطرح کرد:

    موفقیت ایران در مهار بیماری تراخم

    معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به برنامه سازمان بهداشت جهانی برای کنترل تراخم تا سال ۲۰۲۰، گفت: خوشبختانه ایران توانسته زودتر از برنامه هدف این سازمان موفق به مهار این بیماری عفونی چشمی شود.