کلمه کلیدی: موج سوم ایدز
  • هجوم موج سوم ایدز به نسل چهارم

    اپیدمی بزرگ ایدز در دنیا از۳۴ سال گذشته یعنی اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد اما سابقه شناخت این ویروس در ایران به سال ۱۳۶۵ برمی گردد، زمانی که کودک ۵ ساله هموفیلی به دلیل استفاده از فرآورده‌های خونی وارداتی آلوده، گرفتار ویروس شوم ایدز شد.