کلمه کلیدی: مهرورزی
  • آموزش مهرورزی به کودکان

    یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوران زندگی هر فرد​، دوران کودکی اوست و شخصیت آینده‌اش در همین دوران پایه‌گذاری می‌شود و ممکن است بر اثر کوچک‌ترین سهل‌انگاری در امر تعلیم و تربیت کودک، به شاکله شخصیت او آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد شود. بویژه دوران خردسالی کودک که بسیار حساس، مهم و باارزش است.