کلمه کلیدی: معاون غذا و دارو ایلام
  • قارچ‌های سمی چه نشانه‌هایی دارد؟

    معاون غذا و دارو ایلام درخصوص مسمومیت‌های ناشی از مصرف قارچ‌های خودرو در طبیعت هشدار داد و به مردم توصیه کرد که از مصرف قارچ‌های خودرو و یا فله‌ای خودداری کنند.