کلمه کلیدی: مصرف مایعات کم
  • بی تحرکی منجر به سنگ کلیه می شود

    رییس هفدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران گفت: تحقیقات نشان می دهد که بی تحرکی و ورزش نکردن و یا مشاغلی که نیاز به نشستن طولانی دارد در ابتلا به سنگ کلیه بسیار موثر است.