کلمه کلیدی: مصرف «تنقلات» در اماکن عمومی انگلیس ممنوع شد