کلمه کلیدی: مصائب تپل بودن
  • مصائب تپل بودن

    نوجوانی را می‌توان سنین قبل از 18 سالی در نظر گرفت. شیوع چاقی در این سنین می‌تواند عوارض زیادی داشته باشد.