کلمه کلیدی: مسری
  • برای شکست دادن احساس تنهایی وارد جمع‌های شوخ‌طبع شوید

    سلسله مراتب خنده؛ از لبخند زدن تا شیوع بیماری مسری!

    جام جم سرا- بحران خندیدن دیگر بحران نیست. آن‌قدر می‌خندانندت که خنده کم می‌آوری. این گفته شوخی نیست، حتی اگر شوخی برای خنداندن آدم آفریده شده باشد. باید خوشحال باشیم که هنوز می‌خندیم و می‌خندانیم. به همین سبب است که می‌گویند بخش مهمی از رفتارهای اجتماعی آدمی، به شکلی با خنده درگیر است.