کلمه کلیدی: مسافرخانه
  • خواست وضو بگیرد، چاه فرو ریخت

    مرگ تلخ دختر و پدر دزفولی در مشهد

    دختر ۱۳ ساله دزفولی که همراه با خانواده‌اش ساکن مسافرخانه‌ای در مشهد شده بود، برای گرفتن وضو به آشپزخانه رفت و ناگهان چاه زیر پایش فروریخت. پدر ۴۵ ساله او که برای نجاتش اقدام کرده بود نیز به قعر چاه سقوط کرد.

  • بیمارستان​هایی شبیه مسافرخانه

    می‌گویند قطب علمی کشور است و در اینجا متبحرترین پزشکان کشور فعالیت می‌کنند، اما اگر فقط ظاهر بیمارستان را ملاک قضاوت قرار بدهیم، بیشتر شبیه ساختمانی فرسوده است که هر لحظه بیم فرو ریختنش وجود دارد.دل شیر می‌خواهد کسی از آسانسورهای قدیمی و پرسروصدای این بیمارستان استفاده کند و معلوم نیست تا حالا چند نفر، ساعت‌ها در اتاقک این چهاردیواری آهنی گرفتار شده‌اند.