کلمه کلیدی: مسئولیت پذیری کودکان
  • من لباسم را خودم می‌پوشم

    صبح زود است و خیلی عجله دارید. خانه را جمع کرده‌اید، میز صبحانه را مرتب کرده‌اید و آماده‌اید زودتر راهی محل کارتان شوید. به ساعت که نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید پنج دقیقه هم از ساعتی که قرار بود بیرون بروید، گذشته است ولی فرزند کوچک‌تان هنوز در حال کلنجار رفتن با جوراب‌هایش است؛ یک لنگه جوراب را پوشیده و لنگه دیگر را در دستش گرفته است.