کلمه کلیدی: مراقبت از افراد پیر
  • چگونه با ترس سالمندان برخورد کنیم؟

    آخر مادربزرگ من! تاریکی که ترس ندارد

    جام جم سرا:‌ ایران‌خانم زنی سالخورده است که‌ در اواخر هشتمین دهه عمرش به سر می‌برد. داستان زندگی او هم مانند تمام انسان‌های دوران قدیم، حکایت مخصوص به خود را دارد که شنیدنش خالی از لطف نیست.

  • سالمندان و پیشگیری ازحوادث خانگی

    پژوهشگران میگویند نتایج آمارها نشان میدهد که میزان بروز حوادث خانگی در کودکان زیر چهار سال، بالاترین حد را داراست اما پس از آن در مقطع سنی ۶۰ سال و بالاتر افزایش درخور توجهی دارد .