کلمه کلیدی: لارو درمانی؛ مهر پایان قطع عضو
  • لارو درمانی؛ مهر پایان قطع عضو

    تلاش پزشکان همدانی و استفاده از علم حشره شناسی زمینه ای شد تا با کمک لارو مگس ها کابوس تلخ قطع عضو افرادی که زخم های مزمن و دیابتی دارند، به پایان راه برسد.