کلمه کلیدی: قتل مادر
  • نخستین روز مدرسه چطور گذشت؟ پدرم مادرم را کشت!

    شب سه شنبه مرد ۳۵ ساله، وقتی از سرکار بازگشت، به سمت آرایشگاه همسرش رفت تا دختر ۷ ساله‌اش را که پس از تعطیلی مدرسه نزد مادرش رفته بود، به منزل ببرد. ساعتی بعد هم زن ۲۵ساله به خانه آمد و آ ن‌ها سر سفره شام نشستند. مرد که غرق در افکارش بود، آرام آرام لقمه غذا را برمی داشت و در ذهن پریشان خود حرکات و رفتار همسرش را مرور می‌کرد. دقایقی بعد و در حالی که دخترک، کتاب‌هایش را در کیف مدرسه‌اش می‌گذاشت زن جوان به سمت اتاق خواب رفت.