کلمه کلیدی: قبا
  • دوخت، خرید، و تغییرات مد در لباس روحانیون

    روحانیان لباس خود را از کجا تهیه می‌کنند؟ اجزای لباس روحانیان کدام است؟ متوسط قیمت‌های لباس روحانیت چه مقدار است؟ علما و مراجع تقلید لباس‌های خود را چگونه تهیه می‌کنند؟ مد لباس روحانیان چگونه تغییر می‌کند؟ چه کسانی برای خرید لباس، طلبه‌ها را همراهی می‌کنند؟