کلمه کلیدی: فرهنگ غذایی مردم جهان
  • خالق ماکارونی: آقای اسپاگتی

    جام جم سرا- شکل‌گیری نخستین ماکارونی به هزاران سال پیش و در حقیقت به دورانی بازمی‌گردد که انسان‌ها دیگر از مصرف غلات به شکل غذاهای دیرهضم به ستوه آمده بودند.