کلمه کلیدی: فرزند معتاد
  • من مرتضی هستم؛ یک معتاد

    مهارت‌های رفتاری خانواده با معتادان بهبودیافته

    جام جم سرا: «سلام من مرتضی هستم یک معتاد». دستش را پایین آورد و به فکر فرو رفت، چند ماهی می‌شد که اوضاع کمی تغییر کرده بود، نه از آن خماری‌های مرگ‌آور خبری بود و نه از آن نشئگی‌های زودگذر. باید کاری دست و پا می‌کرد، هیچ چیز به اندازه یک کار ثابت نمی‌توانست آشفتگی‌های ذهنی‌اش را جمع کند، اما آخر چه کسی حاضر بود دفتر و دَستَکش را به او بسپرد.

  • آیا می‌دانید کدام فرزندتان معتاد خواهد شد؟

    سه فرزند از یک خانواده با طی کردن مدارج عالی تحصیلی در بهترین موقعیت شغلی و اجتماعی قرار گرفته‌اند اما جالب است که در همین خانواده یکی از فرزندان، نه تنها درس خود را نیمه کاره گذاشته بلکه اعتیاد شدیدی نیز دارد. براستی چه دلیلی وجود دارد که یک فرزند در خانواده معتاد باشد در حالی که فرزندان دیگر در زندگی خود موفق هستند.