کلمه کلیدی: غار یخ مراد
  • سرزمین بلورهای یخی: غار «یخ‌مراد»

    برای سفری کوتاه در فصول سردی مثل پاییز و زمستان، غار «یخ‌مراد» مقصدی مناسب، زیبا و سحرانگیز در حوالی تهران و البرز است. اگر اسفندماه به غار «یخ‌مراد» بروید، آن را غاری در میان کوه‌های آرام و سپید‌پوش می‌یابید که با گذر از پیچ و خم جاده، انگار به ژرفای ناشناختۀ زمین وارد می‌شوید.