کلمه کلیدی: عواقب عجیب دیر شام خوردن
  • خطراتی که دیر شام خوردن در پی دارد!

    یک متخصص طب ایرانی گفت: اگر ترشح انسولین به‌واسطه صرف دیرهنگام "وعده غذایی شام" نزدیک به زمان خواب شبانه باشد, باعث کاهش ترشح هورمون رشد شده و در درازمدت تبعات کاهش هورمون رشد را خواهیم داشت.