کلمه کلیدی: علل عصبانیت
  • نگاهی آسیب‌شناسانه به شیوع روحیه پرخاشگری و عصبانت در جامعه

    چه ایرانی‌های خوبی؛ هر سال خشن‌تر و عصبانی‌تر از پارسال!

    جام جم سرا- جامعه ایرانی خشن شده؛ این را آمار‌ها و تحلیل‌های روان‌شناسی و اجتماعی نشان می‌دهد. هر روز نیز اخباری از افزایش انواع خشونت‌ها در میان ایرانیان می‌شنویم و فضای واقعی و مجازی هم آکنده از پرخاش است. به کجا می‌رویم؟ چه باید کرد؟ چرا ما ایرانی‌ها سال به سال داریم عصبانی‌تر و خشن‌تر و بی‌تحمل‌تر می‌شویم؟